• Houses - BOX - 2 (Design Stage)
BOX - 2 (Design Stage) BOX - 2 (Design Stage) BOX - 2 (Design Stage) BOX - 2 (Design Stage) BOX - 2 (Design Stage)

 

 

 

 

 

 

Architect:                                          Location:                                  Project designed under name of:


Karolis Kazlauskas                   Cyprus, Nicosia                  www.ermou300.com


BOX - 2 (Design Stage)